Hyra av lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående lös egendom.

Ett hyresavtal är ett avtal varigenom ett företag eller en person mot vederlag (i form av hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja lös egendom.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett generellt hyresavtal som lämpar sig för uthyrning av det mesta lösöre mellan två parter, dvs. det är ej till för uthyrning av fastighet eller jord (arrende). Avtalet är relativt detaljerat och inkluderar viktiga bestämmelser såsom hyrestid, andrahandsupplåtelse och förseningsavgift. Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för uthyrningen.

Specifikation

  • Hyra av lös egendom 2024
  • 3382
  • 1,33
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider