Hänskjutning till medling - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att hänskjuta tvist om villkorsändring för lokal till medling.

Mallen avser situationer när sökanden har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring utan att någon uppgörelse har träffats. Ombudet söker därför medling genom hyresnämnden enligt 12 kap. 58 a § jordabalken.

Mallen är klar att fyllas i och sändas till hyresnämnden tillsammans med begärda villkor och en kopia till hyresvärden.

Specifikation

  • Hänskjutning till medling - Lokal 2024
  • 3542
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider