Handlingsplan projekt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan för ett projekt.

Genom att upprätta en tydlig och väl genomarbetad handlingsplan sparar du både tid och pengar och underlättar arbetet för alla som deltar i projektet. Samtliga deltagare kan under hela projeket gå tillbaka till handlingsplanen för att kontrollera att projektet genomförs som planerat.

Detta dokument består av en handlingsplan samt en instruktion för hur du ska fylla i dokumentet. Du erhåller en överskådlig uppdelning av projektet i upp till 10 olika projektaktiviteter där du för varje aktivitet anger aktivitetsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för aktiviteten samt övrigt av intresse.

Specifikation

  • Handlingsplan projekt 2024
  • 1455
  • 1,42
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider