Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska ta fram en handlingsplan mot kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling är, till skillnad från trakasserier och sexuella trakasserier som kan utgöras av en enskild händelse, en serie återkommande händelser riktade mot en enskild individ.

Att förtala en arbetstagare eller dennes familj, att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller lämna felaktig information eller att medvetet sabotera eller försvåra för någon att utföra sitt arbete är exempel på kränkande särbehandling.

Ta hjälp av DokuMeras mall Handlingsplan mot kränkande särbehandling för att ta fram en handlingsplan för ditt företag.

Specifikation

  • Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2024
  • 4598
  • 1,23
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider