Godkännande av avbetalningsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett godkännande av en avbetalningsplan som bolaget kommit överens om med någon som har en skuld till bolaget.

I en avbetalningsplan, eller amorteringsplan som det också kallas, ska det bland annat framgå vid vilka tidpunkter betalningar ska göras och med vilka belopp. Vid amortering betalas, förutom amortering, normalt sett även ränta.

Denna mall består av ett meddelande om godkännande av avbetalningsplan för en skuld. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Godkännande av avbetalningsplan 2024
  • 508
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider