Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 1 2024

Denna mall från DokuMera hjälper makar som är överens om att äktenskapet ska upplösas, att upprätta en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, när det inte finns barn under 16 år och inga särskilda yrkanden därutöver ska framställas.

Äktenskapsskillnad mellan makar utdöms av tingsrätten. En gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ska vara underskriven av båda makarna. Äktenskapet kan upplösas omedelbart när ingen av makarna bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år. Det är dock möjligt att ändå begära att en betänketid ska gälla.

Specifikation

  • Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 1 2024
  • 1248
  • 1,41
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider