Gåvoutfästelse gällande lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gåvoutfästelse gällande lös egendom.

Ett muntligt löfte om att i framtiden ge en viss gåva är inte bindande. En förutsättning för att ett sådant löfte ska vara bindande är att det görs skriftligt. En gåvoutfästelse är ett sådant skriftligt löfte. Denna gåvoutfästelse är bindande mellan parterna, men inte i förhållande till borgenärer eller make vid bodelning. Endast när gåvan är fullbordad gäller sådant skydd.

Denna mall består av en gåvoutfästelse för lös egendom. Mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Gåvoutfästelse gällande lös egendom 2024
  • 3370
  • 1,31
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider