Fullmakt generalfullmakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en så kallad generalfullmakt. Den ger en viss utpekad person behörighet att företräda dig i alla rättsliga angelägenheter.

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren (fullmäktigen) rätt att utföra alla rättsliga åtgärder som huvudmannen (fullmaktsgivaren) själv får utföra. Fullmakten är därför inte begränsad till enbart vissa åtgärder. En skriftlig fullmakt måste undertecknas av huvudmannen för att gälla.

Specifikation

  • Fullmakt generalfullmakt 2024
  • 549
  • 1,38
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider