Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fullmakt för domstols och myndighetsärenden på engelska.

En fullmakt för domstols och myndighetsärenden (även kallad rättegångsfullmakt) är en fullmakt för rättegångsombud att föra parts talan i rättegång. En skriftlig rättegångsfullmakt ska innehålla ombudets namn samt vara egenhändigt undertecknad av parten. Parten kan när som helst återkalla fullmakten.

Denna fullmakt ger ombudet en begränsad behörighet att föra talan i ett visst ärende och mot en viss part. Den är därmed inte så vid som en generell rättegångsfullmakt som omfattar även framtida ärenden.

Specifikation

  • Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2024
  • 4548
  • 1,24
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider