Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss utpekad person, exempelvis en jurist, behörighet att företräda dig vid domstols- och myndighetsärenden. Denna typ av fullmakt kallas också för allmän rättegångsfullmakt.

En fullmakt ger fullmaktshavaren (fullmäktigen) rätten att ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar i fullmaktsgivarens (huvudmannens) namn. Om fullmäktigen vill låta någon annan företräda huvudmannen måste detta godkännas av huvudmannen.

Fullmakten kan vara begränsad till ett visst ämnesområde, till ett visst ärende eller till viss tid. Det är viktigt att fullmäktigens begränsningar framgår av fullmakten. Huvudmannen kan när som helst återkalla fullmakten.

En skriftlig fullmakt ska undertecknas av huvudmannen, men den behöver inte vara bevittnad. En bevittnad fullmakt kan dock ge ett större bevisvärde.

Specifikation

  • Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2024
  • 550
  • 1,35
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider