Fullmakt att kvittera postförsändelser 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att kvittera postförsändelser för din räkning.

Ofta kan det vara svårt att hinna uträtta alla ärenden själv. Det finns då möjlighet att låta annan göra detta i ditt ställe genom att utfärda en fullmakt. Det innebär att den som får fullmakten (fullmaktshavaren/fullmäktigen) får behörighet att ingå avtal för din räkning. Det är du som fullmaktsgivare som avgör vad fullmaktshavaren får göra för din räkning. Det är viktigt att detta framgår tydligt i fullmakten. Detta innebär att det är du som fullmaktsgivare som blir bunden av de rättshandlingar som fullmaktshavaren gör. Den person som du har utsett till fullmaktshavare blir inte bunden genom avtalet.

Denna mall består av en färdig fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att kvittera ut samtliga postförsändelser som kommit till fullmaktsgivarens adress. Mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare information och förutsättningar.

Specifikation

  • Fullmakt att kvittera postförsändelser 2024
  • 3357
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider