Fullmakt att köpa aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt avseende köp av aktier.

En fullmakt ger fullmaktshavaren (fullmäktigen) rätten att ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar i fullmaktsgivarens (huvudmannens) namn. Denna fullmakt är begränsad till att gälla förhandling och slutande av avtal om förvärv av en del eller samtliga aktier i ett visst bolag. Fullmakten kan emellertid enkelt anpassas efter omständigheterna.

En skriftlig fullmakt ska undertecknas av huvudmannen, men den behöver inte vara bevittnad. En bevittnad fullmakt kan dock ge ett större bevisvärde.

Specifikation

  • Fullmakt att köpa aktier 2024
  • 3985
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider