Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja ansökan om dödande av förkommet skuldebrev för att få ett nytt skuldebrev.

Dödning medför att den förkomna handlingen (skuldebrevet) dödas, vilket sker efter ansökan av den som förlorat handlingen. Själva ansökan ska innehålla uppgifter om sökanden och om skuldebrevet, dvs. den som sist innehaft handlingen samt utredning om hur handlingen förkommit.

Annonsering sker sedan i Post- och Inrikes Tidningar och efter att tolv till tjugofyra månader har gått fattar Kronofogdemyndigheten beslut om dödning. När beslutet har fattats har du möjlighet att fullfölja ansökan, dvs. begära att gäldenären utfärdar ett nytt skuldebrev.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2024
  • 4087
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider