Franchiseavtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett franchiseavtal (franchise agreement) på engelska.

Ett franchiseavtal upprättas när det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av en franchisegivare. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag.

Ett franchiseavtal innehåller rättigheter och skyldigheter för franchisegivare och franchisetagare och är normalt mycket omfattande. Ofta har franchisegivaren en starkare ekonomisk ställning än franchisetagaren, som också har begränsad handlingsfrihet gällande t.ex. marknadsföring, prissättning och val av leverantörer. Det är också vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform verksamheten får bedrivas.

Mallen som DokuMera har upprättat är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Franchiseavtal Engelsk 2024
  • 4320
  • 1,29
  • 19
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider