Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att identifiera dina styrkor.

Vilka är dina unika talanger? Vad gör dig speciell? Upptäck dina styrkor med hjälp av frågorna i mallen.

Instruktioner: • Besvara frågorna i mallen, skriv upp det du kommer att tänka på, oavsett hur litet eller oväsentligt det kan verka.

• Sträva efter att ange tre styrkor eller svar på varje fråga.

• Tänk på att det är bra att upprepa svar – detta betonar viktiga styrkor och färdigheter. • Om ditt svar inte är en styrka, fråga dig själv “Vilken styrka kan finnas bakom detta?” eller ”Vilka färdigheter hjälpte mig att uppnå detta?” • Sammanfatta genom att söka efter gemensamma mönster och styrkor; se över dina svar och markera återkommande styrkor och mönster.

• Skriv sedan vilka som är dina tio starkaste egenskaper på ett separat papper. Återkom till den listan ofta!

Specifikation

  • Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2024
  • 5216
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider