Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå varför du vill nå dina mål.

För att nå dina mål behöver du agera, men vad är det som avgör om vi faktiskt väljer att agera överhuvudtaget? Svaret är din motivation! Välj dina tre viktigaste mål och besvara sedan frågorna nedan. Fortsätt att skriva även om du upprepar dina svar. Informationen i mallen kommer att hjälpa dig att känna dig mer fokuserad och motiverad att nå dina mål.

Specifikation

  • Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2024
  • 5214
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider