Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort förvaltningsavtal beträffande teknisk och ekonomisk förvaltning.

Ett förvaltningsavtal innebär att förvaltaren ska sköta om och administrera något för en annans räkning, dvs. huvudmannens. Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att hänsyn hela tiden tas till vad som är bäst för huvudmannen.

Ekonomisk förvaltning innebär att förvaltaren har ansvar för t.ex. budget, bokföring, skattefrågor, hyresförhandlingar, skriva hyreskontrakt m.m. Förutom ekonomisk förvaltning kan en förvaltare även arbeta med teknisk förvaltning. Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för t.ex. fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Tänk på att ett avtal om teknisk och ekonomisk förvaltning innebär att personuppgifter behandlas för annans räkning. Det kan därför behöva upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att efterleva reglerna i dataskyddsförordningen.

Denna mall består av ett färdigt förvaltningsavtal som enkelt kan kompletteras med egen information. Detta förvaltningsavtal gäller vid både teknisk och ekonomisk förvaltning där en förvaltare har ansvar för t.ex. budget, budgetuppföljning och hyresförhandlingar samt planering och ansvar för reparationer, underhåll, städning, trädgårdsarbete m.m.

Specifikation

  • Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2024
  • 3501
  • 1,32
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider