Förtroendematris 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vilka beteendebegrepp som ligger till grund för förtroende.

Att förtroende är en viktig nyckel för att du som chef/ledare ska kunna göra ett bra jobb och leda dina anställda är ingen nyhet. I en tid där många företag vittnar om att medarbetarnas förtroende för sina chefer avtar är det aktuellt att hitta vägar för att vända trenden och bygga upp det förlorade förtroendet.

För att kunna bygga upp och förstärka förtroende måste man förstå de beteenden som skapar förtroende. Dessa beteenden representerar både karaktärsdrag (personlighet) och kompetenser. I denna matris har en förklaring givits till de 13 beteendebegrepp som ligger till grund för förtroende. Förutom en förklaring beskrivs även motsatsen till begreppens innebörd och den s.k. ”bedragaren”, dvs. den felaktiga och oärliga manifestationen av begreppen. Motsatsbeskrivningen och ”beskrivningen av bedragaren” syftar till att skapa en större förståelse och insikt för beteendenas verkliga innebörd.

Specifikation

  • Förtroendematris 2024
  • 5042
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider