Förteckning enskild egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över enskild egendom. Förteckningen kan användas för att göra en skriftlig uppställning över den egendom som genom äktenskapsförord ska vara enskild egendom.

Enskild egendom är sådan egendom som inte är giftorättsgods, alltså sådan egendom som inte ska delas lika mellan parterna vid äktenskapsskillnad. Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad erhåller den andra maken alltså inte något av den enskilda egendomen.

Egendom kan bland annat bli enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor av arvlåtaren eller givaren i samband med arv eller gåva.

Specifikation

  • Förteckning enskild egendom 2024
  • 1300
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider