Förteckning - Ansvarsområden i team 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att föra en förteckning över ansvarsområden i ett team.

Ett team består av flera olika personer, där varje person ansvarar för ett visst område eller en viss fråga. I mallen kan du ange område, löpande uppgifter, mål och anteckningar för varje enskild person i teamet.

Specifikation

  • Förteckning - Ansvarsområden i team 2024
  • 5086
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider