Förlagsavtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förlagsavtal (bokförlagsavtal) på engelska.

Ett förlagsavtal upprättas mellan ett förlag och en författare. Författarens uppgift är att skriva en bok som förlaget sedan ska ge ut.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett förlagsavtal, såsom rätten till verket, royalty, utgivning av verket m.m. Avtalet reglerar på ett detaljerat sätt parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra i utgivningssammanhang. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet för varje enskilt fall.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Förlagsavtal Engelsk 2024
  • 5354
  • 1,14
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider