Förlagsandelsbevis ekonomisk förening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utfärda ett förlagsandelsbevis för erlagd förlagsinsats.

En ekonomisk förening måste enligt lag utfärda förlagsandelsbevis. Dessa måste undertecknas av föreningen, och viss information måste finnas på förlagsandelsbevis.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta ett förlagsandelsbevis som uppfyller alla de krav som ställs enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Specifikation

  • Förlagsandelsbevis ekonomisk förening 2024
  • 5277
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider