Force Majeure-klausul (kort) 2024

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en kort utformad force majeure-klausul som är avsedd att fogas till ett avtal.

Force majeure är en oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som ligger utanför parts kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. En force majeure-händelse kan, om den regleras i ett avtal, helt eller delvis frigöra en avtalspart från förpliktelserna i ett avtal.

Ofta bestämmer parterna hur en force majeure-klausul ska utformas och vad den ska innehålla. Force majeure aktualiseras oftast i avtalsförhållanden som sträcker sig över en längre tid.

Denna mall används företrädesvis tillsammans med ett enklare avtal. I fråga om mer komplicerade avtal, avtal som rör större belopp eller där det på annat sätt är påkallat att force majeure behandlas mer detaljerat hänvisas till DokuMeras omfattande dokumentmall rörande force majeure.

Specifikation

  • Force Majeure-klausul (kort) 2024
  • 4335
  • 1,24
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider