Förberedande kallelse motivationssamtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en kallelse till ett motivationssamtal som ska hållas. Förutom tid och plats meddelas medarbetaren även om vilka centrala frågeställningar som han/hon kan tänka igenom före samtalet.

Inför ett motivationssamtal är det viktigt att båda parter är väl förberedda för att parterna ska få ut så mycket som möjligt av samtalet. Genom att som chef skicka ut en kallelse till medarbetaren i god tid innan samtalet ges denne möjlighet att i lugn och ro fundera över punkterna som ska behandlas under mötet.

Specifikation

  • Förberedande kallelse motivationssamtal 2024
  • 1485
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider