Firmateckningsinstruktion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en firmateckningsinstruktion som kan användas internt.

Vid firmateckning tecknar en fysisk person ett företags firma, dvs. undertecknar juridiska handlingar (skuldebrev, avtal, fullmakter m.m.) i företagets namn och med bindande verkan.

Det är möjligt att ha enskild firmateckning eller kollektiv firmateckning. Reglerna om detta finns i aktiebolagslagen samt i lagen om ekonomiska föreningar.

Specifikation

  • Firmateckningsinstruktion 2024
  • 2651
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider