Fastighetsskatteklausul - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fastighetsskatteklausul för en lokal.

En klausul om fastighetsskatt för lokalhyra är avsedd att utgöra en rörlig del av lokalhyran och hänför sig till ändringar av fastighetsskatten eller taxeringsvärdet.

Den mall som DokuMera har tagit fram ger dig möjlighet att införa en klausul i form av en bilaga till ett hyresavtal gällande lokal. Klausulen innebär att hyresgästen ska betala den fastighetsskatt som avser den andel i fastigheten som utgörs av hyresgästens lokal.

Specifikation

  • Fastighetsskatteklausul - Lokal 2024
  • 3538
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider