Etikregler styrelsens arbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppställning över överenskomna etiska regler för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Ett viktigt men ofta förbisett område är arbetet med etik inom företag. För att uppmärksamma bolagets etiska ståndpunkter och klargöra vilka regler som gäller för styrelsen kan det vara bra att skriftligen upprätta etiska regler för styrelsens arbete. Dessa kan utgöra en grund för den fortsatta utvecklingen av företagets arbete med etik för medarbetare och affärsidéer.

Mallen innehåller även utrymme för att lägga till ytterligare etiska regler för styrelsen som kan anses behövliga.

Specifikation

  • Etikregler styrelsens arbete 2024
  • 710
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider