2093 Erhållna aktieägartillskott 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets erhållna aktieägartillskott.

Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till en nyemission och genomförs oftast när bolaget har kommit eller riskerar att komma på obestånd.

Ett ovillkorat aktieägartillskott behöver inte betalas tillbaka, men ett villkorat aktieägartillskott ska betalas tillbaka om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

Specifikation

  • 2093 Erhållna aktieägartillskott 2024
  • 338
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider