Enkelt skuldebrev för förlagslån 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev för förlagslån.

Förlagslån är långfristiga lån upptagna av banker och större industriföretag, vanligen med 10 – 15 års löptid. Vid konkurs ger förlagslån rätt till betalning först efter att andra skulder är betalda. Ett enkelt skuldebrev för förlagslån (eller förlagsbevis) är ställt till en viss person och är inte tänkt att överlåtas. Skuldebrevet visar vem som är borgenär (utlånare) och gäldenär (låntagare) samt hur och när ränta etc. ska betalas.

Specifikation

  • Enkelt skuldebrev för förlagslån 2024
  • 4105
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider