Enkelt skuldebrev borgen pant 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person, fysisk eller juridisk, och är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

I detta fall har en borgensman lovat att betala gäldenärens (låntagarens) skuld till borgenären (långivaren), om gäldenären inte betalar den.

Pant i lösa saker (handpant) ska, för att vara giltig, förvaras av panthavaren. Enligt pant- och borgensreglerna i detta avtal kan borgensmannen söka betalning från gäldenären (regress) först efter att pantföremålet har sålts.

Specifikation

  • Enkelt skuldebrev borgen pant 2024
  • 291
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider