Enkel borgen av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett avtal om enkel borgen.

Ett avtal om enkel borgen är en form av säkerhet för borgenären. Säkerheten består i att en borgensman åtar sig betalningsansvar för gäldenärens skuld för det fall denne inte betalar. En förutsättning för att borgensmannens ansvar ska aktualiseras är att borgenären först har försökt kräva gäldenären på betalning, och att gäldenären faktiskt saknar kvalificerad möjlighet att betala. Detta kan resultera i såväl långdragna som komplicerade rättsliga åtgärder för borgenären.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett avtal om borgen som riktar sig till en borgensman som vill åta sig betalningsansvar för annans skuld. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information, exempelvis gällande villkor och begränsningar i borgensmannens ansvar.

Specifikation

  • Enkel borgen av privatperson 2024
  • 3313
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider