Enkel borgen av företag (Tidsbegränsad) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om en tidsbegränsad borgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser. Att en borgensförbindelse är tidsbegränsad innebär att fordringar som ska göras gällande mot borgensmannen måste meddelas inom en viss tid eller visst datum.

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först efter att kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala (till skillnad från proprieborgen där borgensmannen i alla lägen är betalningsskyldig som för egen skuld). En nackdel med enkel borgen är att skulden kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter innan kraven kan riktas mot borgensmannen.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en tidsbegränsad enkel borgen mellan två företag.

Specifikation

  • Enkel borgen av företag (Tidsbegränsad) 2024
  • 4094
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider