Dispositionsavtal lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dispositionsavtal angående lös egendom.

Du som ägare till viss egendom kan ge annan person rätten att disponera över egendomen, så kallad dispositionsrätt. Detta kan ske såväl muntligen som skriftligen, men det kan vara klokt att upprätta ett skriftligt avtal så att detaljerna och villkoren för dispositionen framgår tydligt.

Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för dispositionen.

Specifikation

  • Dispositionsavtal lös egendom 2024
  • 4826
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider