Deltagarförteckning konferens 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en deltagarförteckning, för en viss konferens, med upp till 50 deltagare på konferensen.

En deltagarförteckning underlättar arbetet efter konferensen med att hålla reda på vilka som var där och möjliggör vissa utskick till konferensens deltagare eller till dem som inte var där.

Tänk på att en deltagarförteckning innehåller personuppgifter. Skriv därför inte några uppgifter som inte behövs, och spara inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Denna mall består av en lista för att upprätta en deltagarförteckning. Listan är färdig att fylla i med deltagarnas uppgifter.

Specifikation

  • Deltagarförteckning konferens 2024
  • 763
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider