Delgivning av testamente 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig bekräfta att du har blivit delgiven ett testamente.

Delgivning av testamente ska ske när den avlidne har upprättat ett testamente. Delgivning av testamente innebär att en kopia av testamentet skickas eller lämnas till arvingarna. Den som delgivits ett testamente behöver skicka en bekräftelse på att denne har tagit del av testamentet. Om det inte görs måste delgivning ske på annat sätt, exempelvis genom en delgivningsman.

Specifikation

  • Delgivning av testamente 2024
  • 4703
  • 1,19
  • 1
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider