Delegeringshandling sammankallande krisledning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som ansvarig för krisorganisationen, att delegera krisskyddsarbetet och ansvaret, till samtliga personer som ingår i företagets krisledning, att meddela och kalla in företagets krisledning om en kris inträffar.

Krisledningen ska inkallas senast inom 1 timme efter att en allvarlig eller en större incident inträffat på ett företag. Exempel på sådan händelse kan vara allvarlig arbetsplatsolycka, brand, dödsfall, större avbrott i produktionen, ett omfattande elavbrott eller misstanke om allvarlig ekonomisk brottslighet m.m. Samtliga av dessa exempel är händelser som kan medföra att kundernas förtroende för företaget minskar eller företagets varumärke skadas.

Denna mall består av en skriftlig överenskommelse som samtliga i krisledningsgruppen ska skriva under. Genom att skriva under intygar personen att denne har tagit del av handlingen och är medveten om vilka åtgärder som ska vidtas när en allvarlig eller större incident inträffar. Varje person som skriver under handlingen ska erhålla ett eget exemplar av handlingen.

Specifikation

  • Delegeringshandling sammankallande krisledning 2024
  • 3232
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider