Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som vd att delegera brandskyddsarbetet genom att utse en medarbetare till brandskyddsansvarig i företaget.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete och detta ska också dokumenteras.

Brandskyddsarbetet kan också skötas i samband med det övergripande arbetsmiljöarbetet. Oftast delegeras arbetet ut till någon i företaget och detta ansvar kan med fördel regleras i ett avtal.

Specifikation

  • Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2024
  • 1540
  • 1,36
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider