Datadelningsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett datadelningsavtal mellan personuppgiftsansvariga.

När två verksamheter ska dela personuppgifter med varandra utan att någon biträdesrelation föreligger kan det finnas skäl att upprätta ett datadelningsavtal. Det reglerar hur två aktörer som var och en för sig är personuppgiftsansvariga ska hantera och ansvara för personuppgifter som delas mellan verksamheterna. Datadelning kan exempelvis komma ifråga inom forskningssamarbeten eller koncerner.

Glöm inte att ta del av innehållet i mallen checklista datadelningsavtal med ID 4959 innan du upprättar avtalet. På så sätt minskar du riskerna för att glömma bort viktiga aspekter som bör regleras i ett datadelningsavtal.

Specifikation

  • Datadelningsavtal 2024
  • 4958
  • 1,18
  • 6
  • docx
695 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider