Dagordning styrelsemöte enkel 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Dagordning är en förteckning över alla ärenden och frågor som ska tas upp vid ett styrelsesammanträde och brukar upprättas av styrelseordförande och sekreterare tillsammans. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte funnits med i dagordningen. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Specifikation

  • Dagordning styrelsemöte enkel 2024
  • 725
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider