Checklista verksamhetsövergång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som överlåtare eller förvärvare att genomföra en verksamhetsövergång.

När en verksamhetsövergång ska ske finns det mycket att se över. Är det en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening? Har du som överlåtare någon skyldighet för arbetstagarnas rättigheter? Behöver du förhandla med fackorganisationer? Det är många olika typer av frågor som aktualiseras, och med hjälp av den här checklistan får du en bra översikt av vad du behöver göra.

Checklistan bör läsas tillsammans med mallarna Bedömningsgrunder – Verksamhetsövergång med ID 4739 samt PM – Verksamhetsövergång – Vad är det? med ID 4740.

Specifikation

  • Checklista verksamhetsövergång 2024
  • 4738
  • 1,18
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider