Checklista utvecklingssamtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför ett utvecklingssamtal med en medarbetare.

Det är viktigt att komma väl förberedd till ett utvecklingssamtal, både som chef och som medarbetare. Syftet med ett utvecklingssamtal (medarbetarsamtal eller planeringssamtal) är att vidmakthålla och utveckla en god arbetsmiljö samt att utveckla medarbetaren och organisationen som helhet.

Både den anställdes och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling och kompetensutveckling som utvecklingssamtalet ska handla om. Genom regelbundna och väl genomförda utvecklingssamtal kan du hjälpa dina medarbetare att utvecklas mot sin fulla potential.

Specifikation

  • Checklista utvecklingssamtal 2024
  • 1442
  • 1,28
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider