Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en uppsägning på grund av personliga förhållanden, i ett företag utan kollektivavtalsanslutning.

När en anställd misskött sitt arbete kan denne bli uppsagd på grund av personliga skäl, t.ex. grovt olämpligt uppträdande, oförmåga att klara arbetet eller allvarliga samarbetssvårigheter. Normalt sett måste arbetsgivaren dock ha försökt att omplacera den anställde först. Dessutom måste arbetsgivaren kunna bevisa att den anställde verkligen har burit sig illa åt, att företaget har skadats och att en uppsägning är den enda utvägen.

Specifikation

  • Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2024
  • 393
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider