Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en uppsägning på grund av personliga förhållanden, i ett företag med kollektivavtalsanslutning.

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av personliga skäl om denne misskött sitt arbete. Normalt sett måste arbetsgivaren ha försökt att omplacera den anställde först. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att - den anställde verkligen har burit sig illa åt - företaget har skadats på grund av detta - en uppsägning är den sista och nödvändiga utvägen.

En uppsägning på grund av personliga skäl måste vara sakligt grundad, t.ex. ha sin grund i grovt olämpligt uppträdande, klar oförmåga att klara arbetet eller allvarliga samarbetssvårigheter. Arbetsgivaren måste, inom två månader från att denne fått full klarhet i vad som hänt, underrätta den anställde om att företaget överväger att säga upp honom eller henne. Om det aktualiseras behöver arbetstagarens fackförening meddelas.

Specifikation

  • Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2024
  • 394
  • 1,30
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider