Checklista upprättande av styrelseprotokoll 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Styrelse och vd träffas på styrelsemöte för att diskutera företagets verksamhet, resultat, framtid etc. Ett skriftligt och numrerat protokoll måste enligt aktiebolagslagen föras över mötet. Protokollet justeras sedan av ordföranden och en vald styrelsemedlem. På nästa möte ska protokollet från föregående möte godkännas, och de närvarande styrelseledamöterna har möjlighet att kontrollera det.

Specifikation

  • Checklista upprättande av styrelseprotokoll 2024
  • 727
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider