Checklista – Undvika personligt betalningsansvar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som företrädare för ett aktiebolag att undvika personligt betalningsansvar.

Det är inte riskfritt att vara företrädare för ett aktiebolag. Huvudregeln är att innehavaren eller företrädaren inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det finns dock flera undantag från denna huvudregel. Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, eftersom ett personligt betalningsansvar i regel slår mycket hårt mot företrädaren. Genom att vidta förebyggande åtgärder och ha kännedom om regelverken minskar riskerna för att drabbas av personligt betalningsansvar.

Ta gärna del av DokuMeras mall PM Företrädaransvar med ID 4975 för att lära dig mer om personligt betalningsansvar och företrädaransvar.

Specifikation

  • Checklista – Undvika personligt betalningsansvar 2024
  • 4974
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider