Checklista - trovärdighet i kommunikation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som kommunikatör att förstå vilka åtgärder du kan vidta för att inge förtroende hos åhörarna.

De viktigaste faktorerna för trovärdighet är extroversion, självkontroll, kunskap, social kompetens och karaktär. Till dessa läggs ytterligare tre, nämligen konsekvens, prestige och identifikation. I checklistan kan du läsa om andra tips och råd om hur du kan inge förtroende för mottagargruppen i egenskap av kommunikatör.

Specifikation

  • Checklista - trovärdighet i kommunikation 2024
  • 5038
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider