Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig i processen att genomföra en nyemission av teckningsoptioner i ett privat aktiebolag.

En innehavare av en teckningsoption äger rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget i utbyte mot betalning. Ökningen av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner kan sägas ske i två steg, där det första är att registrera utgivandet av teckningsoptionen. Detta förändrar inte aktiekapitalet. Om innehavaren däremot senare väljer att utnyttja sin option kommer aktieteckningen att anmälas och registreras, vilket leder till att aktiekapitalet i bolaget höjs.

Det finns flera anledningar till att som aktiebolag ge ut teckningsoptioner. Det kan exempelvis vara så att aktiebolaget ges möjlighet att låna pengar till en förmånlig ränta.

Ta del av innehållet i denna checklista så att du får ne god överblick över alla delar i processen.

Specifikation

  • Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2024
  • 4912
  • 1,17
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider