Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt arbeta för en god arbetsmiljö i ditt företag.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska varje företag med minst tio anställda ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. I den ska arbetsgivaren beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska också framgå på hurdant sätt arbetsgivaren verkar för en god arbetsmiljö.

Specifikation

  • Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2024
  • 2059
  • 1,25
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider