Checklista styrelseledamots jäv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta reda på om en styrelseledamot befinner sig i en jävssituation i förhållande till bolaget.

En jävsituation kan uppstå om en beslutsfattare, t.ex. en styrelseledamot, riskerar att vara partisk i en viss beslutsfråga. Om en person anses vara jävig får denne inte på något sätt delta i handläggningen av det ärende som personen anses vara jävig i. Styrelseledamots jäv regleras främst i 8 kap. 23 § ABL.

Denna mall består av en checklista för punkter som ska kontrolleras för att undvika att en styrelseledamot är jävig. Checklistan består av ett antal kontrollpunkter inklusive beskrivning som du går igenom och bockar av för att se om risk för jäv föreligger. Vanligtvis avser jävssituationerna olika typer av avtal mellan styrelseledamoten och företaget.

Specifikation

  • Checklista styrelseledamots jäv 2024
  • 708
  • 1,25
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider