Checklista styrelsearvodering 2024

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att fastställa en modell för hur styrelsearvodering ska ske i ett aktiebolag.

Styrelsearvodet är knutet till den fysiska personen som är utsedd att vara en del av styrelsen. Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst, dvs. lön. Bolaget är således skyldigt att hålla inne preliminär skatt för det utbetalade beloppet för att kunna betala arbetsgivaravgifter baserade på det utbetalade arvodet.

Checklistan går igenom hur styrelsearvodet för en styrelseledamot ska bestämmas. Checklistan behandlar bl.a. situationer som när styrelseledamoten även utför tjänster för bolaget som konsult. Checklistan går också igenom olika typer av arvoden t.ex. prestationsbaserade arvoden, resultatbaserade arvoden och fasta styrelsearvoden. Varje styrelseledamots arvode och annan ersättning ska bestämmas av bolagsstämman.

Specifikation

  • Checklista styrelsearvodering 2024
  • 692
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider